Kilim Maymana Rug

Iqbal Carpets

Kilim Maymana Rug

$550 SGD
Kilim Maymana Rug

Iqbal Carpets

Kilim Maymana Rug

$950 SGD
Kilim Maymana Rug

Iqbal Carpets

Kilim Maymana Rug

$680 SGD
Kilim Maymana Rug

Iqbal Carpets

Kilim Maymana Rug

$750 SGD
Kilim Maymana Rug

Iqbal Carpets

Kilim Maymana Rug

$580 SGD
Kilim Waziri Rug

Iqbal Carpets

Kilim Waziri Rug

$580 SGD
Kilim Maymana Rug

Iqbal Carpets

Kilim Maymana Rug

$750 SGD
Kilim Runner Rug

Iqbal Carpets

Kilim Runner Rug

$1,780 SGD
Kilim Maymana Rug

Iqbal Carpets

Kilim Maymana Rug

$780 SGD
Kazak Rug

Iqbal Carpets

Kazak Rug

$4,850 SGD
Vintage Kashmar Persian Carpet

Iqbal Carpets

Vintage Kashmar Persian Carpet

$12,800 SGD
Kazak Rug

Iqbal Carpets

Kazak Rug

$7,280 SGD
Hossainabad Persian Runner

Iqbal Carpets

Hossainabad Persian Runner

$3,980 SGD
Vintage Mahal Persian Runner

Iqbal Carpets

Vintage Mahal Persian Runner

$3,680 SGD
Shahsavand Persian Runner

Iqbal Carpets

Shahsavand Persian Runner

$3,280 SGD
Ariana Ziegler Rug

Iqbal Carpets

Ariana Ziegler Rug

$7,680 SGD
Peshawar Ziegler Rug

Iqbal Carpets

Peshawar Ziegler Rug

$5,280 SGD
Kashmar Persian Rug

Iqbal Carpets

Kashmar Persian Rug

$11,380 SGD
Ariana Ziegler Rug

Iqbal Carpets

Ariana Ziegler Rug

$7,180 SGD
Ariana Ziegler Rug

Iqbal Carpets

Ariana Ziegler Rug

$12,680 SGD
Ariana Ziegler Rug

Iqbal Carpets

Ariana Ziegler Rug

$7,080 SGD
Kazak Oriental Rug

Iqbal Carpets

Kazak Oriental Rug

$8,280 SGD
Kazak Oriental Rug

Iqbal Carpets

Kazak Oriental Rug

$5,380 SGD
Kazak Oriental Rug

Iqbal Carpets

Kazak Oriental Rug

$5,180 SGD

Recently viewed